Од месец септември 2014 година беше пуштен во употреба новиот веб сајт на МИСТ ЕНЕРЏИ. Со овој чекор сакаме на корисниците да им овозможиме навремени и точни информации поврзани со продажбата на електрична енергија, како и новости за работата на нашата компанија.

READ MORE