Повеќе од 600 илјади домаќинства и над 60 илјади мали компании до 15 ноември треба да кажат од каде ќе купуваат струја. Со третата фаза од либерализацијата на пазарот на електрична енергија, што ќе почне од 1 јануари 2015 година, ќе бидат опфатени сите граѓани. 

READ MORE