Со либерализацијата на пазарот на електрична енергија, чија втора фаза неодамна започна, ќе се овозможи до 25% пониска цена за компаниите. Иако дел од компаниите тврдеа дека слободниот избор на доставувач ќе значи поголем трошок и повисока цена, лиценцираните снабдувачи се оптимисти.

READ MORE